Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναδρομικών κληρονόμων συνταξιούχων

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναδρομικών κληρονόμων συνταξιούχων

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα (ηλεκτρονική υπηρεσία επιστροφής ποσών μειώσεων κύριων συντάξεων σε κληρονόμους) για την υποβολή αιτήσεων από τους κληρονόμους θανόντων συνταξιούχων που δικαιούνται αναδρομικά για το ενδεκάμηνο (11 Ιουνίου 2015 – 12 Μαΐου 2016) που το ΣτΕ έκρινε μη νόμιμες τις κρατήσεις των Ν4051/2012 και Ν4093/2012.

Διευκρινίζεται ότι οι κληρονόμοι δικαιούνται αναδρομικά εφόσον ο δικαιούχος θανών απεβίωσε από τις 11 Ιουνίου 2015 και μετά. Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε πριν, οι κληρονόμοι δεν δικαιούνται αναδρομικά. Αν ο συνταξιούχος απεβίωσε κατά τη διάρκεια του ενδεκαμήνου, οι κληρονόμοι δικαιούνται τα αναδρομικά που αντιστοιχούν σε αυτό το διάστημα. Αν ο συνταξιούχος ήταν εν ζωή καθ’ όλη τη διάρκεια του επίμαχου ενδεκαμήνου, τότε οι κληρονόμοι δικαιούνται το σύνολο των αναδρομικών της περιόδου.

Οι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι 17/12/20 ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ ( https://www.efka.gov.gr/el/epistrofi1516 πατήστε εδώ)

Ο e-ΕΦΚΑ εξέδωσε αναλυτικό οδηγό για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, τον οποίο σας παραθέτουμε:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ (πατήστε εδώ)

 • Για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας είναι απαραίτητοι οι προσωπικοί κωδικοί σας Taxisnet, καθώς και το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ του θανόντος
 • Σας ενημερώνουμε ότι κάθε ενήλικος κληρονόμος θα πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση και για τους ανήλικους κληρονόμους θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση ο νόμιμος κηδεμόνας τους.
 • Ο κάθε κληρονόμος παίρνει το μερίδιο που αναλογεί στο κληρονομικό του δικαίωμα.
 • Απαιτείται να μην έχει γίνει αποποίηση κληρονομιάς του κληρονόμου.
 • Ο έλεγχος για τους κληρονόμουςθα είναι απολογιστικός και δειγματοληπτικός.
 • Απαιτούνται από τους κληρονόμους τα ακόλουθα 3 πιστοποιητικά:
 1. Πιστοποιητικό περί μη Αποποίησης Κληρονομιάς (Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί αίτημα πατήστε εδώ)
 2. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης Διαθήκης (Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί αίτημα πατήστε εδώ)
 3. Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών (Για την έκδοση του πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί αίτημα πατήστε εδώ)
 • Οι δικαιούχοι κληρονόμοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά  την αίτηση/υπεύθυνη δήλωση με όλα τα αναγκαία στοιχεία μέχρι 17/12/2020. Εφόσον διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά  τα επισυνάπτουν ταυτόχρονα στην αίτησή τους.
 • Εφόσον δεν διαθέτουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά θα πρέπει μέχρι 28/2/2021να επανέλθουν στην υπηρεσία και να επισυνάψουν στην αίτηση/υπεύθυνη δήλωση τα ζητούμενα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ                            ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

Scroll To Top