Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ: ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΣΣΙΛΤΕ: ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΙΛΤΕ- ΜΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  – ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ -ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.  7/9/2018 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ

Τα μέλη του Προεδρείου του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, τα οποία είναι και απλά μέλη του Συνεταιρισμού της Ιονικής και ο ΣΣΙΛΤΕ ως θεσμός και Σύλλογος ο οποίος έχει ως μέλη του εκατοντάδες μέλη των προαναφερόμενου Συνεταιρισμού και Καταστατικό σκοπό την προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων των μελών του και με βάση δεκάδες έγγραφα στοιχεία, καταγγέλλει την επικαλούμενη κατωτέρω αδιαφανή λειτουργία, τη μη προσκόμιση στοιχείων και τις ατεκμηρίωτες δαπάνες του Συνεταιρισμού. Προσφεύγει δε στη δικαιοσύνη, αν δεν δοθούν εντός 10ημέρου έγγραφες τεκμηριωμένες εξηγήσεις.

Θέτουμε υπόψη του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ και του Προέδρου του Συνεταιρισμού Ιονικής τα παρακάτω στοιχεία:

- Εξ όσων γνωρίζαμε, ο σημερινός Πρόεδρος και ο σημερινός Γεν. Γραμματέας του Συνεταιρισμού ΙΛΤΕ, ουδέποτε ήταν κατά το παρελθόν ούτε καν απλά μέλη του Συνεταιρισμού. Πότε έγιναν μέλη  και από ποία Γενική Συνέλευση επικυρώθηκε η εγγραφή τους, όπως αυτό επιβάλλει το Καταστατικό;

 -Γιατί ο Πρόεδρος του Συνεταιρισμού Ιονικής δεν απάντησε ποτέ, στα επανειλημμένα ΕΞΩΔΙΚΑ ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ για τους λόγους απομείωσης των αποθεματικών του Συνεταιρισμού κατά 33.252,56 ευρώ την διετία 2013-2015 παρ΄ ότι ο Συνεταιρισμός ήταν καθ΄ όλα ανενεργός; Ποιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε για τις παρακάτω αναλήψεις και μεταφορές χρημάτων: 16-4-2014 ΑΝΑΛΗΨΗ 2.000 ευρώ, 15-5-2014 ΑΝΑΛΗΨΗ 3.365 ευρώ, 29-5-2014 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓΑΡ. 393-00310-000099 12.875 ευρώ, 4-7-2014 ΑΝΑΛΗΨΗ 3.826 ευρώ, 8-9-2015 ΑΝΑΛΗΨΗ 420 ευρώ, 8-9-2015 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΛΟΓ. 393-00310-000099 1.431,26 ευρώ, 9-10-2015 ΑΝΑΛΗΨΗ 420 ευρώ.

 -Με ποια αδιάβλητη διαδικασία ανατέθηκε ο έλεγχος των οικονομικών του ανενεργού Συνεταιρισμού, στον Γεν. Γραμματέα της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ έναντι συγκεκριμένου χρηματικού ποσού των 12.500€;

 -Τι έχετε να απαντήσετε στην από 26/5/2018 έγγραφη καταγγελία    του πρ. Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Ανδρέα Μπάφη ότι «Ξεκαθαρίζω ενώπιόν σας σήμερα την οριστική μου ρήξη με το Συνεταιρισμό της ΙΟΝΙΚΗΣ στον οποίο είχα εκλεγεί με μία αμφιλεγόμενη-έως ψεύτικη διαδικασία από τους συναδέλφους που πήραν μέρος. Γι αυτό δεν πήρα μέρος σε καμία».

 -Τι έχετε να απαντήσετε στην από 26/5/2018 επιστολή καταγγελία του πρ. Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Ανδρέα Μπάφη, ότι η «Ιονικη Ενότητα θα γραφτεί ως επίκουρο μέλος και έτσι θα μπορούν τα μέλη της να ψωνίζουν χωρίς να είναι συνεταίροι»;

 -Γιατί δεν προσκαλέσατε νομίμως όπως ορίζει το Καταστατικό με προσωπική αποστολή επιστολής εμάς και τα υπόλοιπα μέλη του Συνεταιρισμού στην έκτακτη Γενική Συνέλευση που ανακοινώσατε για τις 29/6/2018 –σε ιστοσελίδα άλλου Συλλόγου και όχι του Συνεταιρισμού- και ως εκ τούτου η σύγκλισή της ήταν παράνομη και αντικαταστατική;

-Γιατί δεν ανακοινώσατε ποτέ, αν έγινε ή όχι η Έκτακτη Γ.Σ. της 29/6/2018 του Συνεταιρισμού, όπως ορίζει το Άρθρο 9 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ»;

 -Γιατί δεν προσκαλέσατε νομίμως όπως ορίζει το Καταστατικό με προσωπική αποστολή επιστολής εμάς και τα υπόλοιπα μέλη του Συνεταιρισμού στην Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση που ανακοινώσατε για τις 11/6/2018 –σε ιστοσελίδα άλλου Συλλόγου και όχι του Συνεταιρισμού- και ως εκ τούτου η σύγκλισή της ήταν παράνομη και αντικαταστατική;

-Γιατί δεν ανακοινώσατε ποτέ, αν έγινε ή όχι η Τακτική Γενική Απολογιστική Γ.Σ. της 11/6/2018 του Συνεταιρισμού, όπως ορίζει το Άρθρο 9 «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΩΝ»;

 -Γιατί δεν δημοσιεύσατε σύμφωνα με το Άρθρο 34 παρ. 5 του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, 15 ημέρες τουλάχιστον πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης (29-6-2018) –ούτε μέχρι σήμερα έχετε δημοσιεύσει, ούτε έχετε αποστείλει στα μέλη- τον Ισολογισμό (αμοιβές τρίτων-ανάλυση ανά φυσικό πρόσωπο), τον λογαριασμό Αποτελεσμάτων Χρήσης, τον Προϋπολογισμό και την Έκθεση του Εποπτικού Συμβουλίου;

 -Γιατί δεν αποζημιώσατε με τα προβλεπόμενα από την ανακοίνωσή σας αεροπορικά έξοδα τον συνεταίρο Π. Τ. από την Θεσσαλονίκη, ενώ τα καταβάλατε σε άλλους συνεταίρους, για την αναβληθείσα Καταστατική Γ.Σ. της 9/4/2016;   

 -Γιατί ποτέ δεν ανακοινώσατε στους συνεταίρους-μέλη, τις παραιτήσεις και τους λόγους των παραιτήσεων του Αντιπροέδρου του Συνεταιρισμού Ανδρέα Μπάφη, του Ταμία Νικολάου Πετρόπουλου και του Αν. Μέλους του Δ.Σ. του Συνεταιρισμού Ιωάννη Κορφιάτη;

 -Κύριε Πρόεδρε του Συνεταιρισμού αισθάνεστε ηθικά υπερήφανος που με την δική σας συναίνεση οι σεκιουριτάδες που είχατε προσλάβει στην Γ.Σ. έβγαλαν βιαίως από την αίθουσα «ΟΠΕΡΑ» τον Πρόεδρο των Συνταξιούχων ΙΛΤΕ για να μην  υποβάλει ένσταση απαρτίας, καθόσον σύμφωνα με την δική σας αναγγελία οι παρόντες ήταν 288 και όχι τουλάχιστον 400 που απαιτούνταν σύμφωνα με το Καταστατικό και  την από 4/5/2016 ανακοίνωσή σας; Το γεγονός της παράνομης αποβολής (και ό,τι έννομο αυτό συνεπάγεται) κατέγραψε η κληθείσα Αστυνομική Δύναμη Α.Τ. Εξαρχείων στο Βιβλίο Αδικημάτων και συμβάντων της 24/5/2016.

 -Κύριε Πρόεδρε αισθάνεστε ηθικά υπερήφανος και συμφωνήσατε όταν συνεργάτης σας-μέλος του Συνεταιρισμού έστελνε στις 22/02/2016 και ώρα 6:47 μ.μ. διαδικτυακά μηνύματα (τα οποία είναι στη διάθεσή σας) σε φίλες της για να έρθουν να υπογράψουν νωρίτερα μερικές ημέρες στην Ευπόλιδος 8 παρουσία στην Γενική Συνέλευση της Δευτέρας 29/2 χωρίς να παραβρεθούν σε αυτή;

 -Κύριε Πρόεδρε αισθάνεστε ηθικά υπερήφανος που με την δική σας και πάλι σιωπηρή συναίνεση στην ίδια καταστατική συνέλευση κατά την προσέλευση των μελών δεν γινόταν κανένας έλεγχος ταυτοπροσωπίας από την γραμματεία, επικεφαλής της οποίας ήταν η σύζυγος του Γεν. Γραμματέα του Συνεταιρισμού και μέλος του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ;

 -Με ποιο σκεπτικό Κε Πρόεδρε προσφάτως και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση προσλάβατε στον Συνεταιρισμό και πληρώνετε δημοσιογράφο, ενώ ο Συνεταιρισμός Ιονικής δεν διαθέτει ούτε Ιστοσελίδα ούτε Εφημερίδα; Είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο εν λόγω δημοσιογράφος είναι παράλληλα και δημοσιογράφος άλλου Συλλόγου της Ιονικής με τον οποίο συνεργάζεστε; 

-Γιατί δεν ζητήσατε την έγγραφη συναίνεση των μελών του Συνεταιρισμού και δώσατε σε ιδιωτική τηλεφωνική εταιρία τα προσωπικά δεδομένα των συνεταίρων, παρά την ρητή απαγόρευση-ντιρεκτίβα των Ευρωπαϊκών Οργάνων; Γιατί η τηλεφωνική εταιρεία που ανακοινώσατε ότι συνεργάζεστε για προνομιακές προσφορές, τηλεφωνεί στους συναδέλφους εκ μέρους του διασπαστικού σωματείου «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» και όχι εκ μέρους του Συνεταιρισμού;

 Με βάση τις παραπάνω και άλλες αποδεδειγμένες από έγγραφα παραβιάσεις του Καταστατικού του Συνεταιρισμού, την επικαλούμενη αδιαφανή λειτουργία, τη μη προσκόμιση στοιχείων, την μη απάντηση από πλευράς του Προέδρου του Συνεταιρισμού στα κατ΄ επανάληψη ΕΞΩΔΙΚΑ που στείλαμε  και επειδή εμείς ως μέλη του Συνεταιρισμού και ως εκπρόσωποι εκατοντάδων μελών του ΣΣΙΛΤΕ και παράλληλα μελών του Συνεταιρισμού έχουμε έννομο συμφέρον, δικαιούμαστε και απαιτούμε της εντός 10ημέρου με έγγραφα στοιχεία απάντησή σας στα προαναφερόμενα. Για τους λόγους αυτούς σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε Κε Πρόεδρε, σας δηλώνουμε ρητά και κατηγορηματικά οτι θα ασκήσουμε άπαντα τα δικαιώματά μας ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής κατ’ εφαρμογής της από 7/9/2018 απόφασης του Δ.Σ. καθόσον η προσφυγή μας στην Δικαιοσύνη είναι πλέον άμεση και αναγκαία.

 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 7/9/2018 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΥΠΕΡΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

scan-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b5%cf%84%ce%b1%ce%b9%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%bc%ce%bf%cf%83

Scroll To Top