Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Ενημέρωση για τους συναδέλφους που έχουν συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών, των δώρων και των επιδομάτων αδείας με το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου

Ενημέρωση για τους συναδέλφους που έχουν συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές για τη διεκδίκηση των μνημονιακών περικοπών, των δώρων και των επιδομάτων αδείας με το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου

Συνάδελφοι,

Μετά από τις συνεχείς ερωτήσεις για περαιτέρω διευκρινίσεις που λάβαμε από τα μέλη μας και σε συνέχεια της από 26.10.20 ενημέρωσης (πατήστε εδώ) των μελών μας για τις διεκδικήσεις μας για τις μνημονιακές περικοπές, τα δώρα, τα επιδόματα αδείας και της επικοινωνίας μας με τον κ. Μπούρλο που έχει αναλάβει τη διαχείριση των υποθέσεων, ο Σύλλογός μας του απέστειλε εκ νέου επιστολή, προκειμένου να λάβει απαντήσεις στις απορίες που είχαν δημιουργηθεί :

—————————————————-

Κύριε Μπούρλο,

Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας σχετικά με το θέμα των διεκδικήσεων των μελών μας μέσω ομαδικών αγωγών που έχουν κατατεθεί από το δικηγορικό σας γραφείο και μετά από την τελευταία από 19/10/20 επιστολή σας, θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε :

Α) Αν το διάστημα για το οποίο θα συνεχίσετε τις διεκδικήσεις επιστροφής αναδρομικών των μελών μας (Ν4051/2012 και Ν4093/2012, δώρα και επιδόματα), αφορά αποκλειστικά το ενδεκάμηνο (11-6-2015 έως 12-5-2016) που το ΣτΕ έκρινε ως μη νόμιμες τις κρατήσεις των Ν4051/2012 και Ν4093/2012.

Β) Αν εσείς (το γραφείο σας) θα προσφύγετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις διεκδικήσεις των μελών μας που έχουν συμμετάσχει στις ομαδικές αγωγές μέσω του δικηγορικού σας γραφείου.

Σας παρακαλούμε να μας απαντήσετε άμεσα και με σαφήνεια για τα ως άνω κρίσιμα ζητήματα και να μας ενημερώσετε για όποιο άλλο σχετικό ζήτημα θεωρείτε ότι είναι σημαντικό για την υπόθεση και πρέπει να το γνωρίζουν τα μέλη μας, καθόσον πρόκειται για ένα θέμα που απασχολεί έντονα τους συναδέλφους μας και οφείλουμε να τους παρέχουμε την πλέον υπεύθυνη ενημέρωση.

Σας ευχαριστούμε.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                          Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ                                        ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

—————————————————-

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου μας απάντησε με την κάτωθι επιστολή που σας παραθέτουμε:

—————————————————-

ΜΠΟΥΡΛΟΣ – ΚΟΥΤΑΒΑ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 15, ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ. 210 38.06.079, 210 38.44.026

FAX 210 38.44.081

E-mail: info@nom-ika.gr

Internet site: www.nom-ika.gr

 

Καλησπέρα.

Επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ότι οι αγωγές των συνταξιούχων μελών σας θα εκδικασθούν για όλο το χρονικό διάστημα που διεκδικούμε και όχι μόνο για το 11μηνο.  Το γραφείο μας δεν θα προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Με εκτίμηση,

Δημ. Μπούρλος

—————————————————-

Συνάδελφοι,

Όπως καθίσταται σαφές από την απάντηση του κ. Μπούρλου, θα συνεχιστούν οι διεκδικήσεις με τις αγωγές για όλο το χρονικό διάστημα από το 2012 έως το 2018. Ωστόσο, το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου δεν προτίθεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτές τις διεκδικήσεις.

Επιπλέον, επειδή αρκετά μέλη ρωτούν αν διεκδικείται μέσω των ομαδικών αγωγών η εισφορά αλληλεγγύης, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε διαπιστώσει – και μας το έχει επιβεβαιώσει ο κ. Μπούρλος – πως δεν έχει συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις μας η εισφορά αλληλεγγύης.

Ο Πρόεδρος                                      Η Γ. Γραμματέας

ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ                   ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

Scroll To Top