Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2018


tapiltat-logo

Συνάδελφοι,

σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, επισημαίνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να ταχυδρομήσουμε στο Επικουρικό Ταμείο το αργότερο μέχρι 31-3-2019.

Τα δικαιολογητικά είναι ακριβώς τα ίδια, τόσο για τους Βοηθηματούχους (συνταξιούχους ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) όσο και για τους δικαιοδόχους της επικουρικής σύνταξης (χήρες, χήρους, τέκνα).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Υπεύθυνη Δήλωση Βοηθηματούχου (συνταξιούχου) ή Δικαιοδόχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια αρχή (συνημμένη από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).

2) Απλό φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του Φορολογικού έτους 2017 (για τα εισοδήματα 2017).

3) Απλό φωτοαντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης (Ε1) του Φορολογικού έτους 2017 (για τα εισοδήματα 2017).

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημείωση 1: Οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι που δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση επιπλέον ετήσιο εισόδημα άνω των 4.680 € (π.χ. από πώληση αγροτικών προϊόντων κλπ.), θα υποστούν διακοπή της Επικουρικής τους Σύνταξης.

Σημείωση 2: Τα τέκνα δικαιοδόχοι βοηθήματος μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους θα αποστείλουν επιπλέον και Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, ότι είναι άγαμα και άνεργα καθώς και Βεβαίωση σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 (εφόσον σπουδάζουν).

Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέχρι 31-3-2019 ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ στην διεύθυνση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Ευπόλιδος 8, Τ.Κ. 10551 Αθήνα.

Ανοίξτε το αρχείο της Απογραφής     apografi_2018-1

Scroll To Top