Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Νέα παράταση στην ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών της ετήσιας απογραφής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι 31 Μαρτίου

Νέα παράταση στην ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών της ετήσιας απογραφής του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μέχρι 31 Μαρτίου

Συνάδελφοι,

Σας είχαμε ενημερώσει με το από 30/11/20 δημοσίευμά μας (εδώ) ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ φέτος ζητά μόνο μία υπεύθυνη δήλωση για τη συνέχιση της επικουρικής σύνταξης των ασφαλισμένων μελών του.

Το δικαιολογητικό αποστέλλεται έπειτα από τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σας σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή μέσω της ηλεκτρονικής έκδοσης της υπεύθυνης δήλωσης από το www.gov.gr, μόνο ταχυδρομικά ή  με email ή με fax, καθώς το ταμείο δε δέχεται κοινό στο χώρο του.

Λόγω της συνεχιζόμενης καραντίνας και των δυσχερειών που συνεπάγεται, το ταμείο ανακοίνωσε νέα παράταση στην καταληκτική ημερομηνία αποστολής των δικαιολογητικών μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Scroll To Top