Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Οι υπηρεσίες του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ πλέον στα υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ

Οι υπηρεσίες του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ πλέον στα υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ

Μετά την ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια, το ταμείο υγείας μας ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ έχει υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ. Ωστόσο, πολλές από τις μείζονες λειτουργίες και παροχές του είχαν παραμείνει μέχρι σήμερα στην αρμοδιότητα του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, διατηρώντας με αυτόν τον τρόπο και τις προϋποθέσεις και παροχές του ταμείου μας, που είναι ευνοϊκότερες από αυτές του ΕΟΠΥΥ. Συγκεκριμένα, το ταμείο μας είχε κρατήσει στην αρμοδιότητά του τον τομέα ασφάλισης, μητρώου, παιδικών κατασκηνώσεων και παροχών σε χρήμα (έξοδα κηδείας, επίδομα συμπαράστασης, αποζημίωση ασθενείας).

Ωστόσο, όπως σας είχαμε ενημερώσει με το από 19/11/20 δημοσίευμά μας, ο e-ΕΦΚΑ αποφάσισε να διακόψει τη λειτουργία του ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και να μεταφέρει τις παροχές και υπηρεσίες του στα τοπικά υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ:

ΑΠΟΦΑΣΗ (πατήστε εδώ)

Στο εξής, για τα κάτωθι θέματα που αφορούν το Τμήμα Μητρώου-Ασφαλίσεων, θα πρέπει να απευθύνεστε στα τοπικά Υποκαταστήματα e-ΕΦΚΑ.

1) Για την χορήγηση ή την παράταση ή τη διακοπή Ασφαλιστικής Ικανότητας στους Ασφαλισμένους ( νυν ή πρώην Υπαλλήλους και Συνταξιούχους Τραπεζών,πλην Εμπορικής Τράπεζας ) και στα Μέλη της Οικογενείας τους,που προέρχονται από το τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ( Κωδικός 23014 ).

2) Για την καταχώρηση Προστατευόμενων Μελών στο Μητρώο ΕΦΚΑ ( που τους έχει δοθεί και έχουν σήμερα ενεργή Ασφαλιστική Ικανότητα,αλλά δεν εμφανίζονται ως Προστατευόμενα Μέλη κατά την ηλεκτρονική τους αναζήτηση από τον Άμεσα Ασφαλισμένο στο  www.efka.gov.gr ) καθώς επίσης και για την μεταβολή ή την διόρθωση Ταυτοτικών Στοιχείων στο Μητρώο ΕΦΚΑ.

3) Για την έκδοση βεβαιώσεων.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ :

Για τις περιπτώσεις κατάθεσης δικαιολογητικών για την απονομή Σύνταξης, η παρακράτηση της εισφοράς του Κλάδου Ασθένειας του τ.ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ  (για την οποία ενδιαφέρεται το Τμήμα Συντάξεων) για το ΟΠΣ-ΙΚΑ, αντιστοιχεί στον Κωδικό 12.

Ο Σύλλογός μας βεβαίως παρακολουθεί το θέμα και μόλις γνωρίζει περισσότερες λεπτομέρειες θα επανέλθουμε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ                     ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

Scroll To Top