Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρήσαντων πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016 – Συμμετοχή μέχρι 30/4/21

Ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρήσαντων πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016 – Συμμετοχή μέχρι 30/4/21

Όπως γνωρίζετε, η προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου μας ενεργεί προς κάθε κατεύθυνση για να προωθήσει, προασπίσει και διεκδικήσει τα συμφέροντα των μελών μας.

Μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των προερχομένων εκ της Ιονικής, αρχικά τον Ιανουάριο του 2019 και τον πρόσφατο επανυπολογισμό και στους περίπου 500 συναδέλφους που δεν είχε γίνει, υφίσταται μία αδικία σε βάρος των παλαιών συνταξιούχων (που αποχώρησαν πριν τις 13.5.16 όταν και άρχισε να εφαρμόζεται ο Ν4387/2016 – Νόμος Κατρούγκαλου) σε σχέση με τους συνταξιοδοτηθέντες μετά τις 13.5.16.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Νόμο Κατρούγκαλου θεωρούνται ως συντάξιμες αποδοχές οι πάσης φύσεως αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές. Στους αιτήσαντες συνταξιοδότηση μετά τις 13/5/16, πράγματι συνυπολογίζονται στο ανταποδοτικό κομμάτι της σύνταξής τους ως συντάξιμες αποδοχές όλες οι αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές κατά τη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου, συνυπολογιζόμενων και των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας και ισολογισμού.

Αντίθετα, όπως έχουμε διαπιστώσει κατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των προερχομένων εκ της Ιονικής, δε συμβαίνει το ίδιο για τους αποχωρήσαντες πριν τις 13.5.16. Στην περίπτωσή τους ο επανυπολογισμός βασίστηκε στις συντάξιμες αποδοχές της αρχικής απόφασης συνταξιοδότησης (βασικός μισθός, βαθμός, επίδομα πτυχίου, πολυετία) και όχι στο σύνολο των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές (όπως επί παραδείγματι έχουν μείνει εκτός του συνυπολογισμού το επίδομα υπογραφής, το επίδομα βαθμού, οι υπερωρίες κ.ά.) και βεβαίως δεν έχουν συνυπολογιστεί τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας και ισολογισμού.

Αυτό το θέμα απασχόλησε την προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου μας από την πρώτη στιγμή, καθόσον σε περίπτωση συνυπολογισμού όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, θα υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις στο κομμάτι τις ανταποδοτικής σύνταξης (και συνεπώς στο σύνολο της σύνταξης) των παλαιών συνταξιούχων.

Ο Σύλλογός μας ανέμενε την ολοκλήρωση του επανυπολογισμού για όλους τους παλαιούς συνταξιούχους, ελπίζοντας σε διόρθωση από τον e-ΕΦΚΑ αυτής της αδικίας σε βάρος τους. Ωστόσο, μετά και από τον επανυπολογισμό των συντάξεων των περίπου 500 συναδέλφων στους οποίους δεν είχε γίνει, δεν υπήρξε καμία διόρθωση σε αυτό το μείζον θέμα και πλέον είμαστε αναγκασμένοι να το διεκδικήσουμε νομικά.

Έκτοτε αρχίσαμε διερευνητικές επαφές προκειμένου να αναλάβει την υπόθεσή μας ένα έγκυρο νομικό γραφείο. Απευθυνθήκαμε στο γραφείο του δρ. Απόστολου Παπακωνσταντίνου, το οποίο γνωρίζουμε ότι έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή και για άλλους συλλόγους τραπεζών, αποστέλλοντάς του το κάτωθι ηλεκτρονικό μήνυμα :

—————————————————————————-

Θέμα : Νομική διεκδίκηση συνυπολογισμού πάσης φύσεως αποδοχών στις συντάξεις όσων αποχώρησαν πριν τις 13/5/16

 

Δρ. Παπακωνσταντίνου,

Εκπροσωπούμε το Σύλλογο Ιονικής & Λαϊκής Τράπεζας της Ελλάδος (ΣΣΙΛΤΕ) και με την παρούσα θέλουμε να διερευνήσουμε την πιθανότητα συνεργασίας μας.

Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8, 19, 28 και 30 του Ν.4387/2016, για τους συνταξιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 13/5/16 και στη συνέχεια, στις συντάξεις τους ως προς το ανταποδοτικό μέρος υπολογίζονται ως συντάξιμες αποδοχές οι πάσης φύσεως αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την περίοδο από 1/1/2002 μέχρι την ημερομηνία διακοπής της ασφάλισής τους, συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας.

Ωστόσο, αυτό δε συμβαίνει για τους συνταξιούχους που έχουν αποχωρήσει πριν τις 13/5/16 (έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016) και αποτελούν ένα μεγάλο μέρος των μελών του Συλλόγου μας. Σε αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μας, ο επανυπολογισμός από 1/1/19 των συντάξεών τους βασίστηκε μόνο στις συντάξιμες αποδοχές που εμφανίζονται στην αρχική απόφαση συνταξιοδότησής τους (βασικός μισθός, πολυετία, βαθμός, επίδομα πτυχίου) και δε συμπεριέλαβε όλες τις αποδοχές επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές και ούτε βεβαίως συνυπολογίστηκαν τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας, επί των οποίων επίσης έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές.

Ο Σύλλογός μας θεωρεί ότι αυτή η διαφορά στον τρόπο επανυπολογισμού αποτελεί άδικη και διακριτή αντιμετώπιση σε βάρος των συνταξιούχων που έχουν αποχωρήσει πριν τις 13/5/16 και μετά και από το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει πολλοί συνάδελφοί μας για αυτήν την υπόθεση, εξετάζουμε νομικούς τρόπους διεκδίκησης, ώστε να λαμβάνονται υπ’ όψη ως συντάξιμες αποδοχές οι πάσης φύσεως αποδοχές και για αυτήν την κατηγορία των συνταξιούχων συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας.

Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας και καθώς γνωρίζουμε ότι έχετε αναλάβει αυτήν την υπόθεση για συλλόγους και άλλων τραπεζών, με την παρούσα σας ζητάμε να εξετάσετε το αντικείμενο της υπόθεσης και τις προοπτικές διεκδίκησής της και να μας καταθέσετε την πρότασή σας για να αναλάβετε την εκπροσώπηση των συναδέλφων μας, την οποία βεβαίως και θα εξετάσει η διοίκηση του Συλλόγου μας.

Αναμένουμε σύντομα την απάντησή σας,

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                      Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                        Μαρία Φιλιπποπούλου

—————————————————————————-

Το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου μας έστειλε την κάτωθι απαντητική επιστολή, στην οποία αποδέχεται να αναλάβει την υπόθεσή μας, ενώ επίσης διευκρινίζει και τη διαδικασία της κατάθεσης των ομαδικών αγωγών (προκρίνει την πιλοτική δίκη ενώπιον του ΣτΕ για την επίσπευσή της) και τα έγγραφα που θα απαιτηθούν από όσους συναδέλφους θελήσουν να συμμετάσχουν, μέχρι τις 30/4/21 :

 —————————————————————————-

 

ΠΡΟΣ:  ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΣΙΛΤΕ)

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Ν. Κάβουρα

 ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κα Μ. Φιλιπποπούλου

 

ΘΕΜΑ: ΑΓΩΓΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ Τ. ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

 

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

 

Σας ευχαριστούμε για την από 31.03.2021 επιστολή σας και το ενδιαφέρον συνεργασίας με τη Δικηγορική Εταιρεία μας για το υπόψη θέμα.

Η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία έχει αναλάβει ήδη αντίστοιχες υποθέσεις εκ μέρους των συνταξιούχων άλλων Τραπεζών, θα αναλάμβανε με χαρά να ασκήσει εκ μέρους των μελών του Συλλόγου σας ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων ομαδικές αγωγές για το ζήτημα του επανυπολογισμού των συντάξεών τους, δεδομένου ότι οι διαφορές που προκύπτουν στο ύψος των συντάξεων μεταξύ των συνταξιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν προ του ν. 4387/2016 και εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά από αυτόν δεν δικαιολογούνται, κατά την ορθότερη άποψη, με βάση την αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.). Εισάγουν τοιουτρόπως δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των συνταξιοδοτηθέντων προ της ενάρξεως ισχύος του ως άνω νόμου. Προκειμένου δε να επιτύχουμε δραστικό περιορισμό στη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης της δικαστικής διαδικασίας, θα υποβάλουμε, μετά την άσκηση των εν λόγω αγωγών, αίτημα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να δικάσει απευθείας το ίδιο την υπόθεση (πιλοτική δίκη), σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1 του ν. 3900/2010, παρακάμπτοντας έτσι τις χρονοβόρες διαδικασίες της εφέσεως και της αιτήσεως αναιρέσεως. Η Δικηγορική Εταιρεία μας σε συνεργασία με ομάδα ειδικευμένων οικονομικών συμβούλων έχει ήδη διαμορφώσει ολοκληρωμένη εφαρμογή για τον ακριβή υπολογισμό των διεκδικούμενων ποσών. Το κόστος συμμετοχής στις αγωγές και στην ανωτέρω πιλοτική δίκη ανέρχεται σε 120 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Ως αμοιβή εκ του αποτελέσματος ορίζεται το ποσοστό του 2% επί των τυχόν επιδικασθέντων ποσών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα πρέπει να μας προσκομίσουν έως την 30η Απριλίου 2021 τα κάτωθι στοιχεία: α) Την απόφαση συνταξιοδότησης (ακόμη και αν μας την είχαν προσκομίσει για έτερη υπόθεσή τους), β) ετήσιες βεβαιώσεις της ALPHA BANK για  τις αποδοχές τους από το έτος 2002 έως τη συνταξιοδότησή τους, και αν δεν υπάρχουν, τα εκκαθαριστικά της εφορίας των αντίστοιχών φορολογικών ετών, γ) ενημερωτικό (εκκαθαριστικό) σύνταξης του Δεκεμβρίου του έτους 2018, δ) ενημερωτικό (εκκαθαριστικό) σύνταξης μηνός μετά τον Ιανουάριο του έτους 2019 (οποιουδήποτε μήνα) και ε) υπογεγραμμένο το σχέδιο εξουσιοδότησης – εργολαβικού δίκης εις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω του e-gov.

Ειδικώς προκειμένου για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί προ του έτους 2002 απαιτείται, να μας προσκομιστούν ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών της ALPHA BANK για  τις αποδοχές που ελάμβαναν τα τελευταία πέντε χρόνια πριν τη συνταξιοδότηση τους, και αν δεν υπάρχουν, τα εκκαθαριστικά σημειώματα της εφορίας των πέντε τελευταίων ετών πριν την συνταξιοδότηση (περιλαμβανομένου του έτους συνταξιοδότησης).

Παρακαλούμε για την προσκόμιση ή αποστολή των φακέλων με τα ανωτέρω έγγραφα σε έντυπη μορφή στα Γραφεία του Συλλόγου σας, είτε με κούριερ στη Δικηγορική Εταιρεία μας. Επισημαίνεται ότι για όσους αποστείλουν τα στοιχεία τους μετά την ανωτέρω ημερομηνία (30.04.2021) δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή τους στην πρότυπη – πιλοτική δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

Για τη Δικηγορική Εταιρεία

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

—————————————————————————-

Έπειτα από την επικοινωνία και τη συνεννόηση με το γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου, είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε μέσω ομαδικών αγωγών το συνυπολογισμό στη σύνταξη των παλαιών συνταξιούχων του συνόλου των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές από 1/1/2002, συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας. Για τους αποχωρήσαντες πριν το 2002, θα διεκδικήσουμε το συνυπολογισμό στις συντάξεις των αποδοχών επί των οποίων είχαν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές την περίοδο της τελευταίας πενταετίας μέχρι τη διακοπή της ασφάλισής τους, συνυπολογιζόμενων των δώρων εορτών και των επιδομάτων αδείας.

Όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε θα πρέπει να υποβάλετε ή να αποστείλετε στο Σύλλογό μας τα κάτωθι μέχρι 30.4.21:

  1. Αντίγραφο απόφασης συνταξιοδότησης
  2. Όσοι έχετε αποχωρήσει μετά το 2002, θα πρέπει να εκτυπώσετε το λογαριασμό ασφάλισής σας από το 2004 (διότι από τότε είναι δυνατή αυτή η εκτύπωση) μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής σας, από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (πατήστε εδώ) – θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς σας taxisnet- και θα μας προσκομίσετε μόνο τα συγκεντρωτικά ανά έτος που βρίσκονται στην τελευταία σελίδα. Ενώ, για το 2002 και το 2003 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις τις Alpha Bank για τις αποδοχές σας ή κάποιο μηνιαίο εκκαθαριστικό ανά έτος. Όσοι έχετε αποχωρήσει μετά το 2002, αλλά από το 2002 μέχρι τη ημερομηνία αποχώρησής σας δε συμπληρώνετε πενταετία, θα μας προσκομίσετε και βεβαιώσεις αποδοχών προηγούμενων ετών, μέχρι τη συμπλήρωση πενταετίας τουλάχιστον.

– Όσοι έχετε αποχωρήσει πριν το 2002 θα πρέπει να μας προσκομίσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις της Alpha Bank για τις αποδοχές σας της τελευταίας πενταετίας πριν τη συνταξιοδότησή σας.

  1. Το ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης του Ιανουαρίου 2019, το οποίο θα εκτυπώσετε με τους κωδικούς taxisnetμέσα από την ηλεκτρονική ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ (πατήστε εδώ).
  2. Υπογεγραμμένο το σχέδιο εξουσιοδότησης εργολαβικού δίκης (πατήστε εδώεις τριπλούν με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής από ΚΕΠ ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή ή ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής του gov.gr (πατήστε εδώ).
  3. Το κόστος συμμετοχής στις παραπάνω αγωγές ανέρχεται σε 120 ευρώ, ενώ ορίζεται αμοιβή εκ του αποτελέσματος το ποσοστό του 2% επί των τυχόν επιδικασθέντων ποσών, καλύπτοντας τις διαδικασίες υπολογισμού της σύνταξής σας από την εξειδικευμένη ομάδα του γραφείου του δρ. Παπακωνσταντίνου, την κατάθεση των αγωγών, αλλά και την αίτηση πιλοτικής δίκης ενώπιον του ΣτΕ.

 

* Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη αλληλογραφία είτε με courier, είτε να τα προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώπως. Επιπλέον μπορείτε να τα αποστέλλετε άμεσα ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός   Τσιμισκή 54, 54623).

Scroll To Top