Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AXA (ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ AXA (ΝΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)

Οι σημερινές κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες καθιστούν τον θεσμό της Ομαδικής Ασφάλισης Προσωπικού μία εξαιρετικά σημαντική παροχή. Προσδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της υγείας , η Τράπεζα παρέχει ένα ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ζωής και Υγείας (νοσοκομειακής και εξωνοσοκομειακής περίθαλψης ) σε συνεργασία με την Εταιρεία ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε , με προσφερόμενες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και μεγάλου εύρους .

Σχετικά με την δωρεάν κάλυψη των συνταξιούχων από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ σημειώνεται ότι:

α) Οι αποχωρήσαντες μέχρι 21/12/2013 καλύπτονται συνεχώς μέχρι και σήμερα δωρεάν

β) Οι αποχωρήσαντες με την εθελούσια έξοδο του έτους 2018 καλύπτονται δωρεάν για μία διετία (2020)

γ) Οι αποχωρήσαντες με εθελουσία έξοδο το 2019 καλύπτονται δωρεάν για μία τετραετία (2023).

 

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009

Scroll To Top