Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / «Παρακράτηση εισφοράς 0,20 € ευρώ υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ»

«Παρακράτηση εισφοράς 0,20 € ευρώ υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ»

ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

«Παρακράτηση εισφοράς 0,20 € ευρώ υπέρ του Λογαριασμού Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ»

 greece_20centΑρκετοί συνάδελφοι συνταξιούχοι Τραπεζών που δεν έχουν ακόμα γραφτεί στο Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής και στους Συλλόγους Συνταξιούχων άλλων Τραπεζών, εξέφρασαν την απορία γιατί στο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ εμφανίζεται παρακράτηση 0,20 € ευρώ στην στήλη «ΚΡΑΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ» και μάλιστα αναδρομικά από 1/7/2016.

Διευκρινίζεται ότι η αυτή η εισφορά πιστώνεται στον Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του ΟΑΕΔ και όχι στους Λογαριασμούς των Συλλόγων Συνταξιούχων.

 Πιο συγκεκριμένα με την ΕΓΚΥΚΛΙΟ 45/6.12.2016 του ΙΚΑ προς τα επί μέρους καταστήματά του κοινοποιεί ότι: «Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 102, του ν.4387 (Φ.Ε.Κ. Α΄85) θεσπίζεται μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στο Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του Ο.Α.Ε.Δ.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι, η εν λόγω διάταξη δεν αφορά συνταξιούχους για τους οποίους ήδη παρακρατείται εισφορά υπέρ ενώσεων προσώπων (σωματείων).»

Συνάδελφοι, εγγραφείτε στο Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας, προκειμένου να έχετε κάλυψη στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα και στα ζητήματα υγείας. Προμηθευτείτε την αίτηση εγγραφής από τον Σύλλογό μας, Πανεπιστημίου 38-Αθήνα και στην ιστοσελίδα μας www.syntaxilte.gr

 

Scroll To Top