Τελευταία Νέα
Home / Παροχές Συλλόγου

Παροχές Συλλόγου

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ παρέχει στα μέλη του:

α) Δώρο 75 € για τα παιδιά τους που απέκτησαν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

β) Δώρο 75 € για τα παιδιά τους που τέλεσαν γάμο.

Για την καταβολή των παραπάνω ποσών, τα μέλη μας θα πρέπει να στέλνουν στο ΣΣΙΛΤΕ αντίγραφα πτυχίων ή ληξιαρχικής πράξης γάμου τέκνων, το αργότερο εντός ενός έτους από την ημερομηνία εκδόσεώς τους, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

α) Ταχυδρομικά στην Διεύθυνση, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 38 –Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ.

β) Με Fax στο Νο 210 3614287 και

γ) με e mail στο info@syntaxilte.gr

 

 

Scroll To Top