Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2020 ΤΙ;

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΑΪΟ ΤΟΥ 2020 ΤΙ;

%cf%80%cf%81%cf%89%cf%84%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%b9%ce%b1Του Δικηγόρου Ανδρέα Λάμπρη.

%ce%b1%ce%bd%ce%b4%cf%81%ce%ad%ce%b1%cf%82-%ce%bb%ce%ac%ce%bc%cf%80%cf%81%ce%b7%cf%82Από το 2010, όταν ξεκίνησε η οικονομική κρίση στη χώρα μας, είναι η πρώτη φορά, που οι δανειολήπτες καλούνται να αντιμετωπίσουν με αβεβαιότητα το νομικό πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Το τελευταίο διάστημα «βροχή» φεύγουν τα κατασχετήρια από Τράπεζες, οι δανειολήπτες των οποίων βρίσκονται πιο κοντά στον πλειστηριασμό ακόμα και της πρώτης κατοικίας τους, εντείνοντας την αγωνία τους για το τι μέλλει γενέσθαι.

Σήμερα, η πρώτη κατοικία προστατεύεται από πλειστηριασμό, μόνο κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (http://www. keyd.gov.gr/a-katoikia/). Η προθεσμία για την υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι μέχρι τις 30 Απριλίου 2020. Εφόσον  πληροί συγκεκριμένους όρους του ν. 4605/2019, ο οφειλέτης μπορεί να εξασφαλίσει την προστασία της πρώτης κατοικίας του και να ρυθμίσει με «κούρεμα» καθώς και με κρατική επιδότηση, το «κόκκινο» δάνειο του με υποθήκη την πρώτη κατοικία του.

Ειδικότερα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας του δανειολήπτη – οφειλέτη, είναι: α) Ο αιτών έχει περιουσιακό δικαίωμα σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την κύρια κατοικία του, β) Ύπαρξη ληξιπρόθεσμης οφειλής στην Τράπεζα τουλάχιστον 90 συμπληρωμένων ημερών στις 31/12/2018, γ) το σύνολο της ανεξόφλητης οφειλής δεν υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά Τράπεζα ή τις 100.000 ευρώ ανά Τράπεζα, αν στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δανειολήπτη, κατά το τελευταίο φορολογικό έτος, δεν υπερβαίνει τα 12.500 ευρώ, ποσό που προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για το σύζυγο και κατά 5,000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα μέλη, ε) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση, στ) λοιπή ακίνητη περιουσία και μεταφορικά μέσα (αιτούντος και συζύγου) έως 80.000 ευρώ (σε περίπτωση που οι προς ρύθμιση οφειλές ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ), ζ) καταθέσεις, χρηματοπιστωτικά προϊόντα, πολύτιμα μέταλλα (αιτούντος και συζύγου) έως 15.000 ευρώ, η) μη ύπαρξη οριστικής απόφασης στο πλαίσιο του ν. Κατσέλη, που απέρριψε αίτηση του δανειολήπτη λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος.

Όμως, τι μπορεί να κάνει όποιος δεν επιτύχει ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας; Μπορεί να ζητήσει από το αρμόδιο δικαστήριο την προστασία της κύριας κατοικίας του, αν δεν κρίθηκε επιλέξιμος ή αν, ενώ κρίθηκε επιλέξιμος, για οποιονδήποτε λόγο δεν επιτεύχθηκε συμφωνία με μία ή περισσότερες από τις Τράπεζες. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει ο δανειολήπτης να καταθέσει πρόταση στην Τράπεζα με τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του για να ρυθμίσει το δάνειο του, διότι, όσο παραμένει «κόκκινο», κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του στον πλειστηριασμό (εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς).

Τέλος, τελευταία ευκαιρία για την ευνοϊκή ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της πρώτης κατοικίας δίδεται στους δανειολήπτες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια μέχρι την 30.04.2020, αναμένοντας το νέο νομικό πλαίσιο για την αφερεγγυότητα των φυσικών προσώπων, το οποίο θα περιλαμβάνει: α) τη ρύθμιση αναδιάρθρωση χρέους, β) την πτώχευση και γ) τη «δεύτερη ευκαιρία» σε υπερχρεωμένους δανειολήπτες και το οποίο θα ισχύσει από το Μάιο του 2020 και μετά.

Scroll To Top