Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Ενημέρωση των μελών μας που προσέφυγαν για τις μνημονιακές περικοπές, τα επιδόματα αδείας και τα δώρα μέσω του Συλλόγου Συνταξιούχων με το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου

Ενημέρωση των μελών μας που προσέφυγαν για τις μνημονιακές περικοπές, τα επιδόματα αδείας και τα δώρα μέσω του Συλλόγου Συνταξιούχων με το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου

Συνάδελφοι,

Όλοι εσείς που προσφύγατε μέσω του Συλλόγου μας για τις μνημονιακές περικοπές των κύριων συντάξεων, τα επιδόματα αδείας και τα δώρα μέσω του Συλλόγου μας με το γραφείο του κ. Δημήτρη Μπούρλου και καθόσον η συμφωνία με το δικηγορικό γραφείο και η διαδικασία των αγωγών είχε διεκπεραιωθεί από την απελθούσα διοίκηση, σας γνωρίζουμε ότι αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή προς τον κ. Μπούρλο, προκειμένου να μας ενημερώσει για τις διεκδικήσεις μας:

—————————————————————————————

Θέμα: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ – ΖΗΤΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ (ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ Ν. 4093 ΚΑΙ Ν 4051/2012)
Ημερομηνία: Tue, 13 Oct 2020 15:13:45 +0300
Από: ΣΣΙΛΤΕ <info@syntaxilte.gr>
Προς: ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΠΟΥΡΛΟΣ – ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ <info@nom-ika.gr>

Κύριε Μπούρλο,

Έχουμε ενημερωθεί ότι τα ποσά των περικοπών που θα καταβληθούν θα αφορούν το ενδεκάμηνο 11/6/2015 έως 12/5/2016, θα είναι άτοκα και ακατάσχετα, ενώ με την καταβολή των εν λόγω ποσών αποσβέννυνται οι αξιώσεις των συνταξιούχων για ποσά που αφορούν στις λοιπές περικοπές των συντάξεων, επιδόματα αργίας και εορτών, προκειμένου για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα 11/6/2015 έως 12/5/2016;

Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε  για την περαιτέρω πορεία των δικαστικών διαδικασιών που ξεκίνησε μαζί σας με αγωγές των μελών μας ο Σύλλογός μας,  αν θα συνεχιστούν οι αγωγές μας, αν χάνονται κάποιες από τις αξιώσεις των συνταξιούχων-μελών μας και τελικά αν και τι μπορεί ακόμα να διεκδικηθεί και με ποιο τρόπο.

Επίσης σας παρακαλούμε να μας γνωρίσετε ποιες είναι οι υποχρεώσεις των συνταξιούχων-μελών μας που άσκησαν μαζί σας την αγωγή μετά και από την καταβολή των περικοπών του ενδεκαμήνου αλλά και ότι άλλο πιστεύετε ότι πρέπει να γνωρίζουμε προκειμένου να ενημερώσουμε έγκαιρα και έγκυρα τα μέλη μας.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ                                ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ

—————————————————————————————

Το δικηγορικό γραφείο του κ. Μπούρλου μας απάντησε με την κάτωθι επιστολή που σας παραθέτουμε:

—————————————————————————————

ΜΠΟΥΡΛΟΣ – ΚΟΥΤΑΒΑ

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 15, ΑΘΗΝΑΙ

ΤΗΛ. 210 38.06.079, 210 38.44.026

FAX 210 38.44.081

E-mail: info@nom-ika.gr

Internet site: www.nom-ika.gr

Προς                                                        Αθήναι 19 Οκτωβρίου 2020.

Τον Σύλλογο Συνταξιούχων

Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας

Υπόψη

α. Προέδρου κ. Νικολάου Κάβουρα

β. Γεν. Γραμ. κας Μαρίας Φιλιπποπούλου

Απαντώντας στην από 13-10-2020 επιστολή σας, επιθυμούμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα.

Όντως τα αναδρομικά κύριων συντάξεων που θα καταβληθούν τις επόμενες ημέρες, θα αφορούν το χρονικό διάστημα 11-6-2015 έως 12-5-2016, θα καταβληθούν δε άτοκα.  Σύμφωνα με τις πρόσφατες ρυθμίσεις (ν. 4734/2020), όσοι έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι 30-7-2020 μπορούν να εισπράξουν αναδρομικά και να συνεχίσουν με τις αγωγές τους να διεκδικούν λοιπές περικοπές, έντοκα.

Το γραφείο μας προφανώς θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις για τις αγωγές που έχει ασκήσει για όσους συνταξιούχους απευθύνθηκαν σ΄ εμάς.  Εννοούμε βεβαίως τις διεκδικήσεις για τις οποίες κατά την νομική μας άποψη, υπήρξε θετική κρίση του Συμβουλίου Επικρατείας που αφορούν δώρα, επιδόματα κ.λ.π. καθώς και το έντοκο των περικοπών των κύριων συντάξεων που θα αποδοθούν άτοκα τώρα.  Βεβαίως με δεδομένο ότι το θέμα θα φθάσει και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, καλό είναι να μην υπάρξει παραίτηση και από τις λοιπές διεκδικήσεις μας.

Οι υποχρεώσεις των συνταξιούχων περιγράφονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουμε υπογράψει, που είναι 6% πλέον ΦΠΑ.

Είμεθα στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

                                                    Για την Δικηγορική Εταιρεία

                                                   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ

—————————————————————————————

Συνάδελφοι,

Καθώς βέβαια η συμφωνία για τις ομαδικές αγωγές και τις διεκδικήσεις είχε γίνει από την απελθούσα διοίκηση, από την απαντητική επιστολή του κ. Μπούρλου καταλαβαίνουμε ότι θα συνεχίσει τις διεκδικήσεις για τις οποίες υπήρξε θετική κρίση του ΣτΕ (δώρα – επιδόματα αδείας – έντοκο περικοπών κύριων συντάξεων), δηλαδή για το 11μηνο από τις 11 Ιουνίου  2015 έως 12 Μαΐου 2016.

Επιπλέον, δεν γίνεται καμία αναφορά στην εισφορά αλληλεγγύης και συνεπώς πιστεύουμε ότι μάλλον δεν έχει συμπεριληφθεί στις διεκδικήσεις μέσω των ομαδικών αγωγών.

Σε κάθε περίπτωση, μένει όλα αυτά να τα διευκρινίσουμε και ιδιαίτερα εάν η συμφωνία που έχει γίνει με την απελθούσα διοίκηση του Συλλόγου μας περιλαμβάνει και την προσφυγή από το δικηγορικό γραφείου του κ. Μπούρλου στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τότε θα είμαστε σε θέση να προβούμε σε μία πληρέστερη ενημέρωσή σας.

Ο Πρόεδρος                                                  Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                                    Μαρία Φιλιπποπούλου

Scroll To Top