Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Επιστολή της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΣΙΛΤΕ» προς την προσωρινή διοίκηση

Επιστολή της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΣΙΛΤΕ» προς την προσωρινή διοίκηση

Συνάδελφοι,

Το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου μας ανέλαβε τη διοίκηση έχοντας, μεταξύ άλλων, την υποχρέωση να λειτουργεί με γνώμονα το συμφέρον του Συλλόγου και των μελών του. Βασική αρχή του συνδικαλισμού, μέσω της οποίας εξυπηρετείται το συμφέρον του Συλλόγου και την οποία ασπάζεται πλήρως η νέα διοίκηση, είναι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων ως το θεμέλιο της δημοκρατικής και αποτελεσματικής λειτουργίας.

Κάνοντας πράξη αυτήν την πεποίθησή μας, δημοσιεύουμε την επιστολή της παράταξης «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΣΙΛΤΕ» προς την προσωρινή διοίκηση, στην οποία θίγονται σημαντικά ζητήματα της λειτουργίας του Συλλόγου, καθώς και την απάντηση της προσωρινής διοίκησης σε καθένα από αυτά τα θιγόμενα θέματα:

___________________________________________________________________________

ΕΠΙΣΤΟΛΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΣΙΛΤΕ»

Επιστολή προς την Προσωρινή Διοίκηση  του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής.

Συνάδελφοι,

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων σας και στα πλαίσια της  δικαστικής εντολής  επιθυμούμε να σας γνωρίσουμε τις θέσεις μας   για την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων τα οποία έχουν άμεση προτεραιότητα :

  1. Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων εγγραφής νέων μελών όπως προβλέπεται στο άρθρο 4.2 του καταστατικού αυτοδίκαια χωρίς άλλη διαδικασία πέραν της προσκόμισης εξουσιοδότησης για παρακράτηση των εισφορών. Δημοσιοποίηση άμεσα σχετικής πρόσκλησης.
  2. Ρύθμιση του ζητήματος της αγωγής για μέλη προηγούμενης Διοίκησης συναινετικά. Να κληθούν οι απομένοντες εναγόμενοι για αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας σε βάρος του Συλλόγου στο μέτρο που τους αναλογεί για συμβατική και δεσμευτική αποδοχή χρέους εξοφλητέου τμηματικά ή ολοσχερώς στην βάση των οφειλών και των οικονομικών τους δυνατοτήτων. Για τις υπόλοιπες νομικές εκκρεμότητες να συνεχισθούν μόνον όσες αφορούν ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματα των μελών.
  3. Άνοιγμα των μέσων επικοινωνίας του Συλλόγου σε θέσεις και απόψεις παρατάξεων και συναδέλφων χωρίς καμία εξαίρεση με προώθηση του διαλόγου για τα ανοιχτά προβλήματα και ιδιαίτερα εκείνο της επικουρικής μας σύνταξης. Σύσταση προσωρινής συνταχτικής επιτροπής για την Εφημερίδα και μέριμνα για αναβάθμιση του περιεχομένου με παράλληλη  περιστολή του κόστους έκδοσης.
  4. Άτυπη συγκρότηση επιτροπής για επεξεργασία προτάσεων τροποποίησης  του καταστατικού με ευρύτερη και ανοιχτή συμμετοχή .

Παρακαλούμε  για την εξέταση  και υλοποίηση των προτάσεών μας και ανάρτηση της επιστολής  στην  ιστοσελίδα του Συλλόγου.

Για την Συντονιστική Επιτροπή

Γιάννης Νοταράς  ,  Δημ.Παναγώτου  ,  Κατερίνα Φίτρου

Αθήνα  27/7/2020

___________________________________________________________________________

Ακολουθεί η απάντηση του διοικητικού συμβουλίου της προσωρινής διοίκησης του Συλλόγου μας: 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την από 27.7.2020 επιστολή σας και τις προτάσεις που περιέχονται σε αυτήν. Είναι πάγια πεποίθησή μας ότι η γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και η συνεργασία είναι το θεμέλιο της δημοκρατικής και αποτελεσματικής λειτουργίας του Συλλόγου.

Όπως βέβαια γνωρίζετε εμείς αποτελούμε την διορισμένη δικαστικά προσωρινή διοίκηση του Συλλόγου και ως εκ τούτου οι αρμοδιότητές μας περιορίζονται μόνο στη διαχείριση και αντιμετώπιση των θεμάτων που έχουν επείγοντα χαρακτήρα. Την δικαστική εντολή που μας δόθηκε την σεβόμαστε και την τηρούμε απαρέγκλιτα με μοναδικό γνώμονα των αποφάσεων και των ενεργειών μας το συμφέρον του Συλλόγου και όλων των μελών του.

Με την επιστολή σας θίγετε σοβαρά θέματα και κάνετε προτάσεις με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Εμείς από την πλευρά μας θα θέλαμε να σας επισημάνουμε τα εξής :

  1. Γνωρίζετε πως η πιστή τήρηση και εφαρμογή του καταστατικού του Συλλόγου είναι για εμάς πρωταρχική υποχρέωση για όλα τα θέματα και ασφαλώς και για το θέμα της εγγραφής στον Σύλλογο όλων των συνταξιούχων της πρώην Ιονικής. Υπάρχει, εξάλλου, τελεσίδικη δικαστική κρίση για το ζήτημα αυτό.
  2. Η αγωγή του Συλλόγου κατά των μελών της παλαιότερης διοίκησης, από την οποία το προηγούμενο ΔΣ είχε αδικαιολόγητα παραιτηθεί, ήταν ο λόγος του διορισμού μας. Για την διαφύλαξη και προστασία των συμφερόντων του Συλλόγου είχαμε υποχρέωση να ασκήσουμε εκ νέου την αγωγή το αργότερο ως τις 28.8.2020, προκειμένου να μην παραγραφούν οι αξιώσεις του Συλλόγου. Αυτό ακριβώς πράξαμε κι έτσι η αγωγή ασκήθηκε εκ νέου. Η πιθανότητα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, την οποία εσείς προτείνετε, θα εξεταστεί στα πλαίσια της διαδικασίας διαμεσολάβησης, που πλέον, σύμφωνα με το νέο νόμο είναι υποχρεωτική. Θα έχουμε τότε την ευκαιρία να συζητήσουμε κάθε πιθανό τρόπο συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και αποφυγής της μακροχρόνιας δικαστικής διαδικασίας με γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του Συλλόγου και όλων των μελών του.
  3. Η προώθηση του διαλόγου και της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων αποτελεί πάγια θέση μας και πρακτική μας. Τα θέματα όμως που αφορούν την Εφημερίδα του Συλλόγου πιστεύουμε ότι εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων της προσωρινής διοίκησης, καθώς δεν αποτελούν επείγοντα ζητήματα που δεν επιδέχονται αναβολή. Ελπίζουμε ότι οι ενδιαφέρουσες προτάσεις σας θα συζητηθούν στο μέλλον από τη διοίκηση του Συλλόγου που θα αναδειχθεί στις επόμενες εκλογές.
  4. Τέλος, η τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου, που θα συμφωνήσουμε ότι είναι απολύτως αναγκαία, επίσης δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας, ως προσωρινή διοίκηση. Και για αυτό το θέμα θα εκφράσουμε την ελπίδα η επόμενη εκλεγμένη διοίκηση να το διαχειριστεί με διαδικασίες δημοκρατικές και ανοιχτές.

Κλείνοντας, θα σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά για την πρωτοβουλία σας και το ενεργό ενδιαφέρον σας. Ως προσωρινή διοίκηση θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να διαχειριστούμε τα τρέχοντα επείγοντα θέματα του συλλόγου με σοβαρότητα, αντικειμενικότητα και αμεροληψία, προκειμένου ο Σύλλογος να επανέλθει το συντομότερο στην ομαλότητα, έτσι ώστε  η επόμενη εκλεγμένη διοίκηση να φροντίσει για όλα τα θέματα που θίγετε.

Ο Πρόεδρος                    Η Γ. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας        Μαρία Φιλιπποπούλου

 ___________________________________________________________________________

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου μας για το ειλικρινές ενδιαφέρον τους. Ως προσωρινή διοίκηση – και με τους περιορισμούς που ενέχει η ιδιότητα αυτή – θα προσπαθήσουμε να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τα τρέχοντα και επείγοντα θέματα του Συλλόγου, αλλά και να συμβάλουμε στη δημοκρατική του λειτουργία.

 

Scroll To Top