Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2019 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2019 ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΤΑΠΙΛΤλογκοΣυνάδελφοι,

σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, επισημαίνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να ταχυδρομήσουμε στο Επικουρικό Ταμείο το αργότερο μέχρι 31-3-2020.

Τα δικαιολογητικά τα οποία ήδη μας τα έστειλε ταχυδρομικά το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, είναι ακριβώς τα ίδια, τόσο για τους Βοηθηματούχους (συνταξιούχους ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) όσο και για τους δικαιοδόχους της επικουρικής σύνταξης (χήρες, χήρους, τέκνα).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1) Υπεύθυνη Δήλωση Βοηθηματούχου (συνταξιούχου) ή Δικαιοδόχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια αρχή (συνημμένη από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).

2) Απλό φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του Φορολογικού έτους 2018 (για τα εισοδήματα 2018).

3) Απλό φωτοαντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης (Ε1) του Φορολογικού έτους 2018 (για τα εισοδήματα 2018).

4) Δήλωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ 2016/679 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια αρχή (συνημμένη από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).

 ΠΡΟΣΟΧΗ

Σημείωση 1: Οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι που δηλώνουν στην φορολογική τους δήλωση επιπλέον ετήσιο εισόδημα άνω των 4.680 € (π.χ. από πώληση αγροτικών προϊόντων κλπ.), θα υποστούν διακοπή της Επικουρικής τους Σύνταξης.

Σημείωση 2: Τα τέκνα δικαιοδόχοι βοηθήματος μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους θα αποστείλουν επιπλέον και Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, ότι είναι άγαμα και άνεργα καθώς και Βεβαίωση σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (εφόσον σπουδάζουν).

Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέχρι 31-3-2020 ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ στην διεύθυνση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Ευπόλιδος 8, Τ.Κ. 10551 Αθήνα (Τμήμα Συντάξεων).

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2019

Scroll To Top