Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση Έκδοσης)

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθενείας (Υπεύθυνη Δήλωση και Αίτηση Έκδοσης)

Σε αντικατάσταση των καρτών Ε111 και Ε128, από 1-6-2004 θεσπίστηκε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενιαία κάρτα, η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.), την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν όλοι οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών Ταμείων της Ελλάδος, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε για τουρισμό είτε για σπουδές είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο.Την Ε.Κ.Α.Α. εφοδιάζονται οι ασφαλισμένοι που διαμένουν στην Αττική από το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω (τμήμα Γραμματείας), και αυτοί που διαμένουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσω των εκπροσώπων που υπάρχουν στα περιφερειακά Καταστήματα των Τραπεζών, αφού συμπληρώσουν και αποστείλουν την ειδική αίτηση.Η ισχύς της Ε.Κ.Α.Α. για μεν τους εν ενεργεία υπαλλήλους έχει ορισθεί για έξι (6) μήνες, για δε τους συνταξιούχους για ένα (1) έτος. Φυσικά με την λήξη της ισχύος της κάρτας μπορούν να ζητήσουν την εκ νέου έκδοση της.
%ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b1-1 %ce%b5%cf%85%cf%81%cf%89%cf%80%ce%b1%cf%8a%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%b1%cf%81%cf%84%ce%b1-2

 

Scroll To Top