Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρήσαντων πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016  – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28 Ιουνίου  

Κατάθεση δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις ομαδικές αγωγές διεκδίκησης του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρήσαντων πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016  – ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕΧΡΙ 28 Ιουνίου  

Όπως γνωρίζετε, ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το νομικό γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου έχει κινήσει διαδικασίες για την κατάθεση ομαδικών αγωγών για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρήσαντων πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016.

Ο δρ. Παπακωνσταντίνου είχε θέσει προθεσμία κατάθεσης των απαιτούμενων δικαιολογητικών (πατήστε εδώ και εδώ) τις 18/5/21 προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος προετοιμασίας εν όψει της πιλοτικής δίκης ενώπιον του ΣτΕ, η οποία υπήρχαν πιθανότητες να οριστεί τον Ιούνιο.

Ωστόσο, αφού ο δρ. Παπακωνσταντίνου μας ενημέρωσε ότι η πιλοτική δίκη ορίστηκε για το Νοέμβριο και επειδή οι δυσκολίες συγκέντρωσης των απαραίτητων δικαιολογητικών για τους συναδέλφους μας εν μέσω των συνεχιζόμενων μέτρων λόγω της πανδημίας παραμένουν, του αποστείλαμε την ακόλουθη επιστολή για να του ζητήσουμε να δοθεί μία εύλογη παράταση:

—————————————————————————–

Αθήνα, 17 Μαΐου 2021

Προς : Δρ. Απόστολο Παπακωνσταντίνου

Θέμα : Αίτημα παράτασης της προθεσμίας κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρήσαντων πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016

Δρ. Παπακωνσταντίνου,

Η προθεσμία κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών συμμετοχής στις ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου μας για τη διεκδίκηση του συνυπολογισμού στις συντάξεις των αποχωρήσαντων πριν τις 13/5/16, όλων των αποδοχών επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4387/2016, ήταν η Τρίτη 18/5/21.

Ωστόσο, επειδή πολλά από τα υγειονομικά μέτρα συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ και καθόσον η πιλοτική δίκη ορίστηκε για το Νοέμβριο (και όχι για τον Ιούνιο, όπως αρχικά υπολογίζαμε) και επομένως δεν υφίσταται η ασφυκτική αυτή χρονική συνθήκη, με την παρούσα σας ζητάμε να παρατείνετε την προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών τουλάχιστον για ένα μήνα ακόμα.

Πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα εύλογο αίτημα το οποίο θα αποδεχτείτε, προκειμένου να έχουν ακόμα περισσότεροι συνάδελφοι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις ομαδικές αγωγές.

Αναμένουμε άμεσα την απάντησή σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                      Η Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Κάβουρας                      Μαρία Φιλιπποπούλου

—————————————————————————–

Ο δρ. Παπακωνσταντίνου στην απαντητική του επιστολή πράγματι κατανοώντας τις δυσκολίες που συνεπάγονται τα μέτρα και καθώς η πιλοτική δίκη ορίστηκε για το Νοέμβριο, πράγματι μας έδωσε παράταση μέχρι τη Δευτέρα 28 Ιουνίου :

—————————————————————————–

ΠΡΟΣ: ΣΥΛΛΟΓΟ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΣΙΛΤΕ)

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου κ. Ν. Κάβουρα

 ΚΟΙΝ: Γεν. Γραμματέα κα Μ. Φιλιπποπούλου

ΘΕΜΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε.

Σε απάντηση της από 17.05.2021 επιστολής σας, με την οποία μας ενημερώνετε για τη συνεχιζόμενη, λόγω της πανδημίας, δυσχέρεια αρκετών εκ των μελών του Συλλόγου σας στη συγκέντρωση και αποστολή των αναγκαίων δικαιολογητικών που αφορούν την υπόψη υπόθεση και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η πρότυπη δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ορίσθηκε για τη δικάσιμο της 5ης Νοεμβρίου 2021, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία αποστολής των στοιχείων αυτών παρατείνεται έως τη Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021. Η εν λόγω προθεσμία είναι καταληκτική, δεδομένης της σοβαρής προεργασίας που απαιτείται, ιδίως για τον προσδιορισμό των διεκδικουμένων ποσών.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

—————————————————————————–

Ωστόσο, όπως θα διαβάσατε, μας τόνισε αυτή είναι η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών για όσους συναδέλφους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν. Κι αυτό γιατί η διαδικασία προετοιμασίας των αγωγών είναι ιδιαιτέρως περίπλοκη, αφού πρέπει να υπολογιστεί η σύνταξη κάθε συμμετέχοντος με τον τρόπο που διεκδικούμε, να υπολογιστούν οι διαφορές που προκύπτουν από 1/1/19 και μετά με τα νέα ποσά, να γραφτεί και να κατατεθεί η αγωγή και βεβαίως να γίνουν και οι τυπικές διαδικασίες συμμετοχής στην πιλοτική δίκη. Επομένως, τονίζουμε προς τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας ότι η 28η Ιουνίου θα είναι η καταληκτική ημερομηνία και δεν θα δοθεί νέα παράταση.

Υπενθυμίζουμε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να τα αποστείλετε στο Σύλλογό μας είτε με συστημένη αλληλογραφία είτε με courier, είτε να τα προσκομίσετε στο Σύλλογό μας αυτοπροσώπως. Επιπλέον μπορείτε να τα αποστέλλετε άμεσα ή να τα προσκομίσετε αυτοπροσώπως στο γραφείο του δρ. Παπακωνσταντίνου στην Αθήνα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675, Κολωνάκι) ή στη Θεσσαλονίκη (οδός   Τσιμισκή 54, 54623).

 

Scroll To Top