Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK

69514671_2281922661920091_7567697388748406784_nH Alpha Bank με την Εγκύκλιο Αριθ. 88/6 Σεπτεμβρίου 2019 της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ανακοίνωσε και έθεσε σε εφαρμογή «άπαξ» Πρόγραμμα νέας Εθελουσίας Εξόδου, που στοχεύει στην οικειοθελή αποχώρηση 300 εργαζομένων. Η διάρκεια του προγράμματος ισχύει από την 9.9.2019 μέχρι και την 20.9.2019.
Το πρόγραμμα έχει ανώτατο όριο αποζημίωσης τις 150.000 ευρώ, ενώ παρέχει επιπλέον κίνητρο αποχώρησης 30% της αποζημίωσης στους εργαζόμ…ενους των κεντρικών υπηρεσιών της Τράπεζας. Οι όροι του προγράμματος προβλέπουν επίσης τη χορήγηση επιπλέον ποσού 10.000 ευρώ για τους εργαζόμενους με ένα ή δύο παιδιά και 20.000 ευρώ για τους εργαζόμενους με τρία παιδιά. Η εθελουσία έξοδος περιλαμβάνει επίσης ασφαλιστική και νοσοκομειακή κάλυψη (ομαδικό πρόγραμμα της Τράπεζας με την ΑΧΑ Ασφαλιστική) διαρκείας 4 ετών.
Η Alpha Bank δίνει εναλλακτική επιλογή για τους εργαζόμενους και την αποδοχή προγράμματος Sabbatical, με διάρκεια μέχρι 5 έτη. Με την εναλλακτική αυτή επιλογή, οι υπάλληλοι που θα αποχωρήσουν, θα παίρνουν μειωμένες αποδοχές χωρίς να εργάζονται, έχοντας παράλληλα και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, και η σύμβασή τους με την Τράπεζα θα λυθεί μετά την παρέλευση της πενταετίας.
Συνολικά και με την τελευταία εθελούσια έξοδο που ανακοίνωσε η AlphaBank (το 2016, το 2017 και την παρούσα του 2019) έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα 2.400 εργαζόμενοι και σήμερα το προσωπικό της Τράπεζας ανέρχεται σε 8.600 άτομα.
Εντός του Σεπτεμβρίου εξ άλλου, αναμένεται να ανακοινωθεί και νέο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Εθνική Τράπεζα.
Scroll To Top