Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους και σε δύο φάσεις ο επανυπολογισμός των συντάξεων σύμφωνα με τον Ν4670/2020 για τους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης

Το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους και σε δύο φάσεις ο επανυπολογισμός των συντάξεων σύμφωνα με τον Ν4670/2020 για τους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης

Στον ασφαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές του 2020, αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω τα ποσοστά υπολογισμού των συντάξεων με περισσότερα από 30 μέχρι 44 έτη ασφάλισης.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο επανυπολογισμός που πρέπει να γίνει σε αυτές τις συντάξεις θα διεκπεραιωθεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2021 και βεβαίως θα οδηγήσει σε αυξήσεις στους ασφαλισμένους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, αλλά και απόδοση αναδρομικών από τότε που έχουν ισχύ τα νέα ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης), δηλαδή από Οκτώβριο 2019 μέχρι Δεκέμβριο 2020.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κυβέρνηση, ο επανυπολογισμός θα γίνει σε δύο φάσεις.

Κατά την πρώτη, μέχρι τέλος Ιανουαρίου θα γίνει ο επανυπολογισμός των νέων συνταξιούχων, οι οποίοι αποχώρησαν με τις διατάξεις του Ν4387/2016 (από 13.5.2016).

Κατά τη δεύτερη, θα γίνει ο επανυπολογισμός των παλαιών συνταξιούχων, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν με τις διατάξεις προ του Ν4387/2016 (μέχρι 12/5/2016).

Να σημειωθεί ότι όσοι συνταξιοδοτούνται από 1/10/20 και μετά, η σύνταξή τους υπολογίζεται απ’ευθείας με τα νέα ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης) και επομένως δεν τους αφορά αυτός ο επανυπολογισμός.

Στους νέους συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, το σύνολο του ποσού της αύξησης που θα προκύψει από τον επανυπολογισμό θα προστεθεί άμεσα στη σύνταξή τους, ενώ θα τους αποδοθούν άμεσα και τα αναδρομικά των 14 μηνών (Οκτώβριος 2019-Δεκέμβριος 2020).

Στους παλαιούς συνταξιούχους με περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης, το συνολικό ποσό της προκύπτουσας αύξησης θα αποδοθεί σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις. Αντίστοιχα, τα αναδρομικά που θα προκύψουν και θα αποδοθούν, θα αφορούν τους 14 μήνες της πρώτης δόσης, δηλαδή το 1/5 της αύξησης.

Τα νέα ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης) που αφορούν τις κλίμακες των ετών ασφάλισης μέχρι 30/9/19 και μετά από 1/10/19 παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες :

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κλίμακας ετών Κλίμακας ετών
Από Έως Ποσοστό Αναπλήρωσης Από Έως Ποσοστό Αναπλήρωσης
0 15 0,77 % 0 15 0,77 %
15,01 18 0,84 % 15,01 18 0,84 %
18,01 21 0,90 % 18,01 21 0,90 %
21,01 24 0,96 % 21,01 24 0,96 %
24,01 27 1,03 % 24,01 27 1,03 %
27,01 30 1,21 % 27,01 30 1,21 %
30,01 33 1,42 % 30,01 33 1,98 %
33,01 36 1,59 % 33,01 36 2,50 %
36,01 39 1,80 % 36,01 40 2,55 %
39,01 42+ 2,00 % 40,01+ 0,50 %
45,01 1+ 2,00 %

 

Ωστόσο, η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου μας, συναδέλφισσα Μαρία Φιλιπποπούλου επεξεργάστηκε τα στοιχεία και επιμελήθηκε έναν πίνακα, στον οποίο απεικονίζονται οι διαφορές που προκύπτουν ανά έτος στο ποσοστό υπολογισμού (αναπλήρωσης), ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, καθώς και δύο παραδείγματα από κάθε κατηγορία (νέοι και παλαιοί συνταξιούχοι) για την καλύτερη ενημέρωσή σας:

ΕΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΝΕΟ ΠΟΣΟΣΤΟ % ΔΙΑΦΟΡΑ %
31 27,94 % 28,50 % + 0,56 %
32 29,36 % 30,48 % + 1,12 %
33 30,78 % 32,46 % + 1,68 %
34 32,37 % 34,96 % + 2,59 %
35 33,96 % 37,46 % + 3,50 %
36 35,55 % 39,96 % + 4,41 %
37 37,35 % 42,51 % + 5,16 %
38 39,15 % 45,06 % + 5,91 %
39 40,95 % 47,61 % + 6,66 %
40 42,95 % 50,16 % + 7,21 %
41 44,95 % 50,66 % + 5,71 %
42 46,95 % 51,16 % + 4,21 %
43 48,95 % 51,66 % + 2,71 %
44 50,95 % 52,16 % + 1,21 %
45 52,95 % 52,66 % - 0,29 %
46 54,95 % 54,66 % - 0,29 %
47 56,95 % 56,66 % - 0,29 %
48 58,95 % 58,66 % - 0,29 %
49 60,95 % 60,66 % - 0,29 %
50 62,95 % 62,66 % - 0,29 %


*Παρατηρούμε ότι πράγματι από το 30ό μέχρι το 40ό έτος με τα νέα ποσοστά, προκύπτει μία αύξηση στα ποσοστά υπολογισμού 7,21%. Από το 41ο έως και το 44ο έτος φθίνει η απόδοση των ποσοστών, ενώ από το 45ο έτος μάλιστα σημειώνεται και μείωση σε σχέση με τα προηγούμενα ποσοστά υπολογισμού (αναπλήρωσης).

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ (όλα τα ποσά που αναφέρονται είναι ΜΙΚΤΑ)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 1.

Για νέο συνταξιούχο που συνταξιοδοτήθηκε μετά τις 13/5/2016 με συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ και 35 έτη σύνολο ετών ασφάλισης, η διαφορά ποσοστού υπολογισμού σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα που επιμελήθηκε η Γραμματέας του Συλλόγου μας για τα 35 έτη ασφάλισης είναι 3,5 %.

Επομένως 2.000 ευρώ Χ 3,5 % = 70 ευρώ.

Προκύπτει μία αύξηση 70 ευρώ, η οποία θα του αποδοθεί άμεσα στη μικτή του σύνταξη, ενώ θα λάβει και αναδρομικά 980 ευρώ (ήτοι 14 μήνες Χ 70 ευρώ).

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2.

Για παλαιό συνταξιούχο που συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13/5/2016 με συντάξιμο μισθό 2.000 ευρώ (το ποσό που αναφέρεται στη δεύτερη σελίδα του εκκαθαριστικού σημειώματος της επανυπολογισμένης σύνταξης του Ιανουαρίου 2019) και 35 έτη σύνολο ετών ασφάλισης, η διαφορά ποσοστού υπολογισμού σύμφωνα με τον ως άνω πίνακα που επιμελήθηκε η Γραμματέας του Συλλόγου μας για τα 35 έτη ασφάλισης είναι 3,5 %.

Επομένως 2.000 ευρώ Χ 3,5 % = 70 ευρώ.

Προκύπτει μία αύξηση 70 ευρώ, η οποία θα κατανεμηθεί σε 5 ισόποσα τμήματα που θα αποδίδονται ανά έτος και συνεπώς θα λαμβάνει αύξηση στη σύνταξή του 14 ευρώ κάθε χρόνο για πέντε χρόνια. Αντίστοιχα, τα αναδρομικά που θα λάβει θα αφορούν το πρώτο έτος και επομένως θα ανέρχονται σε 196 ευρώ (14 μήνες Χ 14 ευρώ).

 

Scroll To Top