Τελευταία Νέα
Home / Παροχές σε θέματα υγείας / ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΑΣ

αχα λογκο1

 

 

 

 

Θέμα: Ομαδική Ασφαλιστική Κάλυψη Προσωπικού- Νοσοκομειακή Περίθαλψη.

Συνάδελφοι,

Για την καταβολή εξόδων νοσοκομειακής σας περίθαλψης  από ατύχημα ή ασθένεια  και νοσηλεία σας,  σε Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ιδιωτική κλινική, τα δικαιολογητικά , πρέπει να υποβάλλονται  ΑΜΕΣΑ, στην ΑΧΑ  Ασφαλιστική προκειμένου να αποζημιωθείτε.  Δεν εγκρίνονται έξοδα περίθαλψης και νοσηλείας που υποβάλλονται στην ΑΧΑ, με καθυστέρηση πέραν του έτους από την ημερομηνία εισαγωγής σε νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση: ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. – Μιχαλακοπούλου 48 -115 28 ΑΘΗΝΑΙ

Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων  -Αρμόδιοι: κ. Κυριακή Καζάκου

(τηλ. 210 726 8706)- κ. Ευαγγελία Μπρούβα   (τηλ. 210 726 8758)

Τα δικαιολογητικά που αφορούν νοσοκομειακή περίθαλψη, μέσω της νέας συνεργασίας με τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank, θα αποστέλλονται οπωσδήποτε στον Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, Πανεπιστημίου 38, 10679 Αθήνα.

Scroll To Top