Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / 1965 – 2020: 55 Χρόνια αγώνες για τους συνταξιούχους ΙΛΤΕ

1965 – 2020: 55 Χρόνια αγώνες για τους συνταξιούχους ΙΛΤΕ

ΣΣΙΛΤΕ-χρωμα-22Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας Ελλάδος ιδρύθηκε από συνταξιούχους της ΙΛΤΕ το έτος 1965.

Σύμφωνα με το αρχικό Καταστατικό του 1965 σκοπός του Συλλόγου είναι:

 

1.Η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών συμφερόντων και η αλληλοβοήθεια των μελών αυτού.

2.Η διαφύλαξη και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών του.

3.Η συμπαράστασις προς τα αναξιοπαθούντα και χρήζοντα βοηθείας μέλη του.

4.Η ανάπτυξις των κοινωνικών σχέσεων και η ψυχαγωγία των μελών του.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Scroll To Top