Τελευταία Νέα
Home / Ανακοινώσεις / Eπανυπολογισμός των συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει και διευκρινίσεις για τις αυξομειώσεις που διαπιστώθηκαν στις πιστώσεις των συντάξεων  

Eπανυπολογισμός των συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει και διευκρινίσεις για τις αυξομειώσεις που διαπιστώθηκαν στις πιστώσεις των συντάξεων  

Με το από 24/3 δημοσίευμά μας (πατήστε εδώ), σας ενημερώσαμε ότι παρατηρήθηκαν αυξομειώσεις στις πιστώσεις των συντάξεων Απριλίου. Αυτές οφείλονται στον επανυπολογσμό των περίπου 500 συντάξεων στις οποίες δεν είχε γίνει ο αρχικός επανυπολογισμός (Ιανουάριος 2019) μέχρι σήμερα, αλλά και σε διορθώσεις επί του αρχικού επανυπολογισμού, καθόσον μετά από μία χρονοβόρα διαδικασία που περιλάμβανε την εξέταση της καρτέλας κάθε συνταξιούχου ξεχωριστά, τα ηλεκτρονικά συστήματα του e-ΕΦΚΑ είχαν στη διάθεσή τους τα σωστά στοιχεία για κάθε συνταξιούχο.

Μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας τροφοδότησης των ηλεκτρονικών συστημάτων του e-ΕΦΚΑ με τα σωστά στοιχεία των συνταξιούχων του ΤΑΠΙΛΤ (η οποία ήταν απαραίτητη καθώς επίκειται και ο επανυπολογισμός για όσους έχουν περισσότερα από 30 έτη ασφάλισης), έγινε επιτέλους και ο επανυπολογισμός των περίπου 500 συντάξεων συναδέλφων στις οποίες δεν είχε γίνει τον Ιανουάριο του 2019, οδηγώντας βεβαίως σε αυξήσεις και αυτών των συντάξεων. Μόλις διαπιστώσουμε αν αυτές οι αυξήσεις αφορούν τα 3/5 της συνολικής αύξησης (το οποίο είναι και το λογικό) όπως αυτή θα διαμορφωθεί το 2023, καθώς και το τι μέλλει γενέσθαι με τα αναδρομικά που προκύπτουν, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

Ορισμένες άλλες περιπτώσεις αυξομειώσεων που παρατηρήθηκαν αφορούν:

– Τις στρογγυλοποιήσεις σε έτη, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω, που γίνονταν στον υπολογισμό των συντάξεων από το ΤΑΠΙΛΤ. Ο Νόμος 4387/2016 (Κατρούγκαλου) λαμβάνει υπ’όψη ακόμα και την τελευταία μέρα ασφάλισης, επομένως έγιναν αρκετές διορθώσεις που οδήγησαν σε μικρές αυξομειώσεις, ανάλογα την κάθε περίπτωση.

– Ορισμένους συναδέλφους που δεν τους είχε υπολογιστεί ο επιπλέον ασφαλιστικός χρόνος μετά το 2010 για πάνω από 35 ασφαλιστικά έτη. Οι εν λόγω συνάδελφοί μας επίσης είδαν αυξήσεις στις συντάξεις τους.

– Τη διόρθωση των ποσοστών αναπλήρωσης σε συναδέλφους που είχαν ασφαλιστικό χρόνο εκτός της τράπεζας, αλλά αυτός είχε υπολογιστεί σαν χρόνος ασφάλισης στην τράπεζα με τα αυξημένα ποσοστά αναπλήρωσης της Ιονικής.

– Συναδέλφους που είχαν αποχωρήσει από την τράπεζα και είχαν πάρει συνταξιοδοτική απόφαση με αναστολή καταβολής της σύνταξής τους. Το ηλεκτρονικό σύστημα, λόγω λάθους του, είχε στη διάθεσή του την ημερομηνία συνταξιοδότησης και όχι την ημερομηνία αποχώρησης και συνεπώς είχε υπολογίσει λανθασμένα ποσοστά αναπλήρωσης.

– Διαφορετικές περιπτώσεις αυξομειώσεων, οι οποίες, όπως είναι κατανοητό, δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν η καθεμία ξεχωριστά και σας ζητάμε να επικοινωνήσετε μαζί μας ώστε να σας παρέχουμε διευκρινίσεις.

 

Συνάδελφοι,

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι ακόμα και στις περιπτώσεις που παρατηρήθηκαν μειώσεις, αυτές έγιναν επί των αυξήσεων μετά τον αρχικό επανυπολογισμό του Ιανουαρίου του 2019 και σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει μείωση  σύνταξης σε χαμηλότερο ποσό σε σχέση με το ποσό που πιστωνόταν μέχρι το Δεκέμβριο του 2018 (δηλαδή μέχρι να γίνει ο επανυπολογισμός του Ιανουαρίου 2019). Δηλαδή επαναπροσδιορίστηκε το ποσό της αρνητικής διαφοράς που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό, το οποίο δίνει σε αυτές τις περιπτώσεις μικρότερες αυξήσεις.

Αν ωστόσο, κάποιος συνάδελφος παρατήρησε μείωση της σύνταξής του σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το ποσό που ελάμβανε προ του επανυπολογισμού του Ιανουαρίου 2019, τον καλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας γιατί είναι βέβαιο ότι θα έχει γίνει λάθος στην περίπτωσή του. Ή αν ακόμα η μείωση της αύξησης που είχε λάβει αρχικά είναι μεγάλη, πρέπει να μας ενημερώσει για να το εξετάσουμε.

Τονίζουμε ότι οι ως άνω αυξομειώσεις που είδαν οι συνάδελφοι μετά τη διόρθωση των σφαλμάτων των ήδη από τον Ιανουάριο 2019 επανυπολογισμένων συντάξεων, αφορούν ουσιαστικά τα 3/5 της αύξησης της σύνταξης, η οποία θα συνεχίσει να καταβάλλεται μέχρι το 2023:

Παράδειγμα 1: Αν κάποιος μετά τον αρχικό επανυπολογισμό είχε αρνητική διαφορά που οδηγούσε σε συνολική, καθαρή αύξηση 250 ευρώ και καθόσον αυτή έχει διαμοιραστεί σε 5 αυξήσεις κάθε χρόνο των 50 ευρώ, μέχρι σήμερα (επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο) θα είχε λάβει 150 ευρώ αύξηση στη σύνταξή του. Αν όμως, μετά τις διορθώσεις, η προσωπική διαφορά του και η συνεπαγόμενη αύξηση μειώθηκε στα καθαρά 200 ευρώ και επομένως η αύξησή του κάθε χρόνο θα έπρεπε να ήταν 40 ευρώ (200/5), στη σύνταξη Απριλίου υπολογίστηκαν τα 120 ευρώ της συνολικής αύξησης από 1/1/19, καθόσον του παρακρατήθηκαν στην πίστωση τα 30 επιπλέον ευρώ που ελάμβανε λανθασμένα. Αντίστοιχα, τα επόμενα δύο χρόνια η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά 40 ευρώ, φτάνοντας στα επιπλέον 160 ευρώ το 2022 και τα 200 ευρώ το 2023.

Παράδειγμα 2: Αντίστοιχα, αν κάποιος μετά τον αρχικό επανυπολογισμό είχε αρνητική διαφορά που οδηγούσε σε συνολική, καθαρή αύξηση 250 ευρώ και καθόσον αυτήν έχει διαμοιραστεί σε 5 αυξήσεις κάθε χρόνο των 50 ευρώ, μέχρι σήμερα (επειδή βρισκόμαστε στον τρίτο χρόνο) θα είχε λάβει 150 ευρώ αύξηση στη σύνταξή του. Αν όμως, μετά τις διορθώσεις, η προσωπική διαφορά του αυξήθηκε στα καθαρά 300 ευρώ και επομένως η αύξησή του κάθε χρόνο θα έπρεπε να ήταν 60 ευρώ (300/5), στη σύνταξη Απριλίου υπολογίστηκαν τα 180 ευρώ της συνολικής αύξησης από 1/1/19, καθόσον του προστέθηκαν στην πίστωση τα 30 επιπλέον ευρώ που δεν ελάμβανε λανθασμένα τα τρία προηγούμενα χρόνια. Αντίστοιχα, τα επόμενα δύο χρόνια η σύνταξή του θα αυξηθεί κατά 60 ευρώ, φτάνοντας στα 240 ευρώ το 2022 και τα 300 ευρώ το 2023.

Επιπλέον, αν κάποιοι έχετε απορίες για το θέμα και ιδιαίτερα αν οι διαφορές που παρατηρήσατε δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις παραπάνω κατηγορίες, επικοινωνήστε μαζί μας για να προσπαθήσουμε να ξεδιαλύνουμε την κατάσταση.

Τέλος, επειδή απομένουν ορισμένες λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν, αμέσως μόλις αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά σημειώματα, τα οποία δυστυχώς δεν είναι στη διάθεσή μας με υπαιτιότητα του e-ΕΦΚΑ, θα μπορέσουμε να σας ενημερώσουμε πιο αναλυτικά και εξειδικευμένα.

 

Scroll To Top